Digitalisering

Att vårt samhälle har blivit allt mer digitaliserat har knappast gått någon obemärkt förbi. Sådant som förr tycktes vara omöjligt är idag vardag, och många av oss sköter stora delar av både arbets- och privatrelaterade ärenden digitalt.

Det här är en sajt som kommer att fokusera på vår tids digitalisering ur olika synvinklar samt inom olika områden. Hur påverkas olika aspekter av digitaliseringen och hur kan den komma att utvecklas i framtiden?

Det sätt som vårt samhälle är uppbyggt på har genomgått en massiv utveckling i form av elektroniska alternativ och datoriserade system. För samhället har detta inneburit en otrolig effektivisering eftersom att vi kan sköta det mesta ifrån våra datorer och smarta handhållna enheter, istället för att fysiskt behöva till exempel fylla i mängder av pappersblanketter eller besöka myndigheters kontor.

Idag kan man inte bara betala räkningar och signera avtal på elektronisk väg, utan man kan också beställa taxi och mat med hemleverans via smidiga appar, skicka in våra inkomstdeklarationer till Skatteverket, ansöka om olika bistånd och spela live-sändna casinospel mot verkliga deltagare i realtid. Det här är en väldigt spännande utveckling och framtidens digitalisering ska bli intressant att följa.

Digitaliseringen innebär alltså att privatpersoner kan bli otroligt tidseffektivt genom att sköta majoriteten av sina ärenden online, men också företagen drar stor nytta av de nya möjligheterna. Till exempel så kan man bli betydligt mer kostnadseffektiv genom att minska riskerna för misstag som beror på den mänskliga faktorn med hjälp av datoriserade system.

Fördelarna med digitaliseringen är många, men det finns också vissa risker som denna för med sig. Den här sajten kommer att förse dig med mer information om digitaliseringens olika ansikten och områden. Det gäller att man håller sig uppdaterad för att få ta del av alla de fantastiska möjligheter som datoriseringen innebär, men man ska också vara vaksam på de risker som finns. Att ställa sig helt utanför kommer i framtiden inte att vara ett alternativ.