Framtida digitaliserade branscher

Vår tids otroligt omfattande digitalisering har medfört väldigt positiva effekter. Det är nämligen inte bara sociala medier och elektroniska signaturer som digitaliseringen har inneburit, utan faktum är att den här utvecklingen fullkomligt genomsyrar hela samhället, både på våra arbetsplatser och när det gäller vår fritid.

Digitaliserade arbetsplatser

När man pratar om att digitalisera en arbetsplats så tänker många omedelbart på robotar som ersätter mänsklig arbetskraft. Detta stämmer givetvis, inte minst för att minimera risken för misstag som beror på den mänskliga faktorn, men faktum är att digitaliseringen innebär många fler områden än så.

Vården är ett exempel på att den digitala framfarten har skjutit i höjden. Numer finns det exempelvis praktiska armband som mäter ett flertal kroppsfunktioner och som ersätter flera gammeldags sätt att mäta olika funktioner. Vad innebär då detta? Jo, läkaren ifråga får mer tid över eftersom att denne slipper köra flertalet tidskrävande tester och kan istället fokusera på hur man ska få bukt med eventuella problem.

Ett annat exempel är utbildning. Det är numer väldigt populärt att studera på distans, med eller helt utan fysiska träffar. Här får lärarna betydligt mer frihet eftersom att man inte behöver förflytta sig mellan fysiska lokaler, rätta mängder av pappersarbeten och andra kring-sysslor som kräver mycket tid.

Det finns otroligt många fördelar med att digitalisera och effektivisera arbetsplatser runt om i världen. Det finns dock en risk för något av en segregation, där en del av befolkningen riskerar att hamna på efterkälken. Det gäller alltså i allra högsta grad att försöka hänga med i svängarna och ta del av allt det otroliga som digitaliseringen av samhället i stort har att erbjuda.

Faktum är att flera myndigheter och andra större företag redan har valt att slopa fysiska blanketter och lokaler och istället ställer krav på besökarna att använda sig av de digitala tjänsterna istället.